آتش نشاني   سال تولید : 1376

آتش نشاني - سال تولید : 1376

مشحصات فیلم :آتش نشاني
نوع فیلم پرستیز فیلم صنعتی
سال تولید 1376
نوع فیلم 3 قسمت
کارگردان مصطفي رزاق كريمي
تصویربردار همايون پاي ور
مجري طرح همايون پاي ور
موسيقي محمد رضا عليقلي
قطع بتاكم SP
زمان 9 دقيقه
سفارش دهنده مؤسسه خدمات سينمايي حوزه هنري
موضوع هشدارهاي ايمني به منظور جلوگيري از حوادث آتش سوزي

فیلم های مرتبط تولید شده