گمرك   سال تولید : 1379

گمرك - سال تولید : 1379

مشحصات فیلم :گمرك
نوع فیلم مستند بلند
سال تولید 1379
کارگردان مصطفي رزاق كريمي ، فخرالدين سيدي
تصویربردار محمود بهادري
مدیر تولید جمهور شكيبا
مجري طرح مرتضي رزاق كريمي
تدوين عباس گنجوي
موسيقي علي كاظمي
قطع D.V.cam
موضوع نگاهي به تاريخچه گمرك در ايران و سير تحولات گمرك در سالهاي اخير
پژوهش فخرالدين سيدي
نويسنده مصطفي رزاق كريمي ، فخرالدين سيدي

فیلم های مرتبط تولید شده