پلي به درازاي يك سرزمين   سال تولید : 1379

پلي به درازاي يك سرزمين - سال تولید : 1379

مشحصات فیلم :پلي به درازاي يك سرزمين
نوع فیلم پرستیز فیلم صنعتی
سال تولید 1379
کارگردان مصطفي رزاق كريمي ، فخرالدين سيدي
تصویربردار محمود بهادري
مدیر تولید جمهور شكيبا
مجري طرح مرتضي رزاق كريمي
تدوين عباس گنجوي
موسيقي علي كاظمي
قطع D.V.cam
موضوع سيري در تاريخچه راه آهن ايران و نقش حمل ونقل ريلي در صنعت ترانزيت
پژوهش فخرالدين سيدي
نويسنده مصطفي رزاق كريمي ، فخرالدين سيدي

فیلم های مرتبط تولید شده