ايران دروازه‌ي دوستي   سال تولید : 1379

ايران دروازه‌ي دوستي - سال تولید : 1379

مشحصات فیلم :ايران دروازه‌ي دوستي
نوع فیلم مستند بلند
سال تولید 1379
کارگردان مصطفي رزاق كريمي ، فخرالدين سيدي
تصویربردار محمود بهادري
مجري طرح مرتضي رزاق كريمي
تدوين محمود بهادري
موسيقي علي كاظمي
قطع D.V.cam
موضوع بررسي نقش پايانه ها در حمل و نقل ترانزيت جاده‌اي
پژوهش فخرالدين سيدي
نويسنده مصطفي رزاق كريمي ، فخرالدين سيدي

فیلم های مرتبط تولید شده