رویای سنگ   سال تولید : 1381

رویای سنگ - سال تولید : 1381

مشحصات فیلم :رویای سنگ
نوع فیلم مستند بلند
سال تولید 1381
نوع فیلم پژوهش و تحقیق برای فیلم مستند
تهیه کننده مرتضی رزاق کریمی ، فریده زارع
مجري طرح فخرالدین سیدی
تدوين فخرالدین سیدی
سفارش دهنده گروه مستند شبکه 4 سیما
پژوهش عباس عبدالله گروسی ، محمد تهامی نژاد ، فخرالدین سیدی
عکس مصطفی فراهانی ، عباس عبدالله گروسی

فیلم های مرتبط تولید شده