كودكان سرزمين ايران   سال تولید : 1374-1373

كودكان سرزمين ايران - سال تولید : 1374-1373

مشحصات فیلم :كودكان سرزمين ايران
نوع فیلم مستند داستانی
سال تولید 1373
نوع فیلم 4 برنامه 50 دقيقه‌اي
کارگردان حميدرضا چاركچيان
تصویربردار سياوش هشترودي
مجري طرح مرتضي رزاق كريمي
سفارش دهنده شبكه دو سيماي جمهوري اسلامي ايران
سفارش دهنده مؤسسه خدمات سينمايي حوزه هنري
موضوع فيلم آموزشي براي آمارگيران

فیلم های مرتبط تولید شده